พบซิกาไวรัสในน้ำนม แต่การติดเชื้อผ่านการให้นมแม่ไม่ยืนยัน

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? โรคที่เกิดจากซิกาไวรัสในสตรีตั้งครรภ์อาจเป็นทำให้เกิดความผิดปกติในสมองและทารกมีศีรษะเล็กได้ พาหะของโรคคือยุง แม้ว่าในประเทศไทยไม่พบระบาด แต่ปัจจุบันการเดินทางเคลื่อนย้ายคนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งมีสูง ดังนั้น ควรจะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคนี้ไว้ด้วย ตัวไวรัสซิกาในมารดาที่ติดเชื้อ สามารถตรวจพบเชื้อในสารคัดหลั่งต่าง ๆ ของมารดาได้รวมทั้งในนมแม่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถยืนยันว่า ทารกของมารดาที่ติดเชื้อซิกาไวรัสจะติดเชื้อจากการกินนมแม่ เพราะการติดเชื้อของทารกอาจเกิดในครรภ์หรือระหว่างการคลอดจากการผ่านสารคัดหลั่งในช่องคลอดที่มีเชื้อซิกาก็เป็นได้1 การติดตามข้อมูลใหม่ ๆ จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถให้คำแนะนำมารดาและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง

  1. Colt S, Garcia-Casal MN, Pena-Rosas JP, et al. Transmission of Zika virus through breast milk and other breastfeeding-related bodily-fluids: A systematic review. PLoS Negl Trop Dis 2017;11:e0005528.