ผลระยะยาวของกลุ่มอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ต่อทารก

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                 ทารกที่มีมารดามีกลุ่มอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ จะเพิ่มโอกาสที่มีกลุ่มอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ด้วย เนื่องจากมีปัจจัยการเกิดเกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรม และหากมารดามีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ครรภ์เป็นพิษ หรือทารกมีน้ำหนักตัวน้อยจากการเจริญเติบโตช้าในครรภ์ จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามโรคหรือภาวะแทรกซ้อนที่มีในระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งรายละเอียดมีในหัวข้อสาเหตุและผลของกลุ่มอาการนี้ที่มีต่อการตั้งครรภ์ที่เขียนบรรยายไว้ก่อนหน้านี้