น้ำสำหรับการเตรียมนมผสม

13749112721374911362l

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? -การชงนมผสมต้องใช้น้ำต้ม โดยจะต้องต้มให้เดือดจนเห็นฟองอากาศผุดออกมา น้ำที่ใช้ต้มหากใช้น้ำประปา อาจจะเปิดใส่ภาชนะไว้ก่อนเพื่อให้ตะกอนที่อาจมีตกตะกอน แล้วจึงนำมาต้ม

??????????? -น้ำที่ใช้ชงนมควรจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคน้อย ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง สารตะกั่ว หรือสารปนเปื้อนอื่น หากจะใช้น้ำแร่ที่บรรจุขวดควรตรวจสอบปริมาณโซเดียมที่เป็นส่วนผสม ถ้ามากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตรจะสูงเกินไปสำหรับทารก และไม่ควรนำน้ำที่แก้ความกระด้างมาใช้ชงนมทารก

??????????? -การชงนมจำเป็นต้องผสมน้ำกับนมผงในสัดส่วนที่ถูกต้องตามแต่ละชนิดของนม เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเลี้ยงทารก

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

?