นมแม่ที่สมบูรณ์เต็มที่

hx

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? -นมแม่ที่สมบูรณ์เต็มที่จะประกอบด้วยสารอาหารที่สำคัญ ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำในปริมาณที่ร่างกายทารกต้องการ ซึ่งนมแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาระหว่างวัน เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของการให้นม เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของทารก และเปลี่ยนแปลงตามโรคที่มารดามีการสัมผัสเชื้อ

??????????? -ส่วนประกอบของนมแม่ที่สมบูรณ์เต็มที่จะมีสารอาหารที่ช่วยระบบการย่อยอาหาร การเจริญเติบโต พัฒนาการและภูมิคุ้มกันต่อต้านการติดเชื้อ โดยสารอาหารในนมแม่จะยังคงประโยชน์แม้เมื่อทารกเจริญเติบโตขึ้น

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009