จะสังเกตได้อย่างไรว่าทารกเข้าเต้าไม่เหมาะสม

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

หากทารกเข้าเต้าได้ไม่ดีหรือไม่เหมาะสม1 จะสังเกตเห็น

  • ริมฝีปากของทารกเม้มแน่น
  • จะพบช่องว่างระหว่างคางทารกกับเต้านมมารดา
  • จะพบช่องว่างระหว่างจมูกของทารกและเต้านมมารดา
  • ริมฝีปากล่างของทารกจะม้วนเข้าด้านใน
  • แม่อาจรู้สึกเจ็บปวด
  • หัวนมมารดาจะแบนลงหลังจากให้นม
  • อาจพบหัวนมมารดาถลอกหรือแตก

เอกสารอ้างอิง

1.        Naylor AJ, Wester RA. Lactation management self-study modules, level 1, fourth edition. In: International W, ed.2014.