คุณพร้อมจะเป็น ?คุณแม่? หรือยัง?

คุณพร้อมจะเป็น ?คุณแม่? หรือยัง?

คุณพร้อมจะเป็น ?คุณแม่? หรือยัง?

? ? ? ? ?เมื่อคุณคิดจะเป็นคุณแม่? การวางแผนล่วงหน้า? จะทำให้การตั้งครรภ์และการมีบุตรมีความสมบูรณ์แบบ? การวางลำดับขั้นตอนอย่างเหมาะสมไม่เพียงแต่เพิ่มให้คุณมีโอกาสการตั้งครรภ์สูงขึ้นเท่านั้น? ยังให้โอกาสแก่คุณที่จะมีลูกที่มีความสมบูรณ์และปกติด้วย? การเตรียมพร้อมก่อนการตั้งครรภ์คู่สมรสควรมีการเตรียมตัวอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 เดือนและเมื่อตั้งครรภ์แล้ว ในช่วงเดือนแรกๆ ของการตั้งครรภ์จะเป็นช่วงเวลาที่เกิดความกระทบกระเทือนและเกิดอันตรายแก่ทารกในครรภ์ได้ง่ายที่สุด ดังนั้น การรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์และกินอาหารที่มีประโยชน์อยู่เสมอ จะทำให้มั่นใจได้ว่า คุณได้เตรียมพร้อมแล้วสำหรับลูกน้อยในครรภ์

บทความโดย รศ.นายแพทย์ภาวิน พัวพรพงษ์