คำแนะนำสำหรับการดูแลทารกหลังคลอด ตอนที่ 6

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ทำไมทารกต้องร้องไห้

?การร้องไห้เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งของทารก และไม่ใช่ว่าการที่ทารกร้องไห้เกิดจากอาการหิวของทารกแต่เพียงอย่างเดียว สาเหตุที่ทารกร้องไห้อาจเกิดจากการที่ทารกง่วงนอน หงุดหงิด เจ็บป่วย ไม่สบายตัว ต้องการการเปลี่ยนผ้าอ้อม หรือต้องการให้อุ้มก็เป็นได้ ดังนั้น การช่างสังเกตของมารดาร่วมกับการที่มารดาได้มีโอกาสที่จะอยู่กับทารกตลอด 24 ชั่วโมงในระยะหลังคลอด จะทำให้มารดาเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจและแยกความแตกต่างจากที่จะบอกถึงสาเหตุที่ทำให้ทารกร้องไห้ได้ โดยที่มารดาและครอบครัวไม่ควรคิดหรือเข้าใจว่าการที่ทารกร้องไห้เป็นจากการที่ทารกหิว และให้ทารกกินนมทุกครั้งเมื่อทารกร้องไห้ แม้ว่าบางครั้งการร้องไห้จะแสดงว่าทารกมีอาการหิว แต่การร้องไห้ก็บ่งถึงว่าความล่าช้าในการรับรู้และขาดป้อนนมให้แก่ทารกจนทำให้ทารกหงุดหงิดจนกระทั่งร้องไห้ได้