คำแนะนำสำหรับการดูแลทารกหลังคลอด ตอนที่ 5

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ทารกชอบใกล้ชิดมารดา

? ? ? ? ? ? ? ? เมื่อทารกอยู่ในครรภ์ทารกจะอยู่แนบชิดมารดาตลอด เมื่อคลอดออกมา ทารกจึงยังต้องการการแนบชิดกับมารดา เพื่อความรู้สึกอบอุ่น คุ้นเคย และผ่อนคลาย ร่วมกับการที่ให้ลำตัวของทารกหันเข้าหาและแนบชิดกับลำตัวของมารดาในขณะที่ให้นมแม่ จะช่วยให้ทารกสามารถอมหัวนมและลานนมได้ลึก ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการจัดท่าให้นมลูก การที่ลูกอยู่ในท่ากินนมที่เหมาะสม ลูกจะพึงพอใจ สงบ อิ่มท้อง ไม่ร้องกวน การเจริญเติบโตและพัฒนาการจะเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้น การสร้างความแนบชิดระหว่างมารดาและทารกจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทารกปรับตัวหลังคลอด กินนมแม่ได้ดี มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้ทารกมีความแข็งแรงและสุขภาพที่ดี