คำแนะนำสำหรับการดูแลทารกหลังคลอด ตอนที่ 4

รศ.นพ.ภาวิน พััวพรพงษ์

ทารกชอบการโอบกอด

? การโอบกอด หากทำโดยให้ผิวทารกได้สัมผัสกับผิวของมารดาที่โอบอุ้ม จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเครือข่ายของระบบประสาท ทำให้ทารกปลอดภัย อุ่นใจและรู้สึกสงบ ดังนั้น มารดารวมทั้งบิดาสามารถให้การโอบกอดทารกเนื้อแนบเนื้อได้เริ่มตั้งแต่ในระยะแรกหลังคลอด ซึ่งจะช่วยให้ประโยชน์แก่ทารก ทารกจะชื่นชอบ และการโอบกอดทารกบ่อย ๆ ไม่จำเป็นต้องกังวลกับความเชื่อที่ว่า จะทำให้ทารกติดมือหรือติดการอุ้ม เพราะหากเห็นแก่ประโยชน์ของทารกเป็นสำคัญ มารดาและบิดาก็ไม่ควรปฏิเสธการโอบกอดทารกเนื้อแนบเนื้อ นอกจากนี้ การโอบกอดทารกเนื้อแนบเนื้อยังเป็นการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อบิดามารดาด้วย