ข้อแนะนำสำหรับคุณแม่ระหว่างการตั้งครรภ์ เดือนที่ 5

ข้อแนะนำสำหรับคุณแม่ระหว่างการตั้งครรภ์ เดือนที่ 5

 

ข้อแนะนำสำหรับคุณแม่ระหว่างการตั้งครรภ์ เดือนที่ 5

– เดือนที่ห้า ในคุณแม่ครรภ์แรกจะเริ่มรู้สึกถึงการดิ้นของทารกในครรภ์ได้ แต่มักไม่ค่อยแน่ใจ การดิ้นของทารกจะรู้สึกชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ การบริหารร่างกายของสตรีตั้งครรภ์สามารถบริหารร่างกายได้โดยการออกกำลังกาย การเดิน การแกว่งแขน การนอนยกเท้าบริหารกล้ามเนื้อต้นขาและอุ้งเชิงกราน สำหรับการรับประทานอาหารมารดาจะรู้สึกอยากอาหารมากขึ้น น้ำหนักไม่ควรขึ้นเกินเดือนละสองกิโลกรัม

 

บทความโดย รศ.นายแพทย์ภาวิน พัวพรพงษ์