ข้อควรรู้ในการจัดท่าให้นมลูก ตอนที่ 3

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ในระหว่างการให้นม มือของมารดาที่ประคองเต้านม นิ้วหัวแม่มือและนิ้วที่เหลือของมารดาควรอยู่ห่างจากลานนม เพื่อให้ทารกสามารถประกบปาก อมหัวนมและลานนมได้โดยนิ้วมือที่ประคองเต้านมจะไม่รบกวนหรือขัดขวางการอมหัวนมและลานนม บ่อยครั้งที่เราเห็นมารดาขยับเต้านมให้หาทารกโดยใช้การวางนิ้วมือแบบกรรไกร ซึ่งจะเป็นการประคองจับหัวนมให้อยู่ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลาง ในลักษณะเช่นนี้ นิ้วของมารดาจะมีโอกาสที่จะอยู่ใกล้กับลานนม ทำให้เกิดการรบกวนการอมหัวนมและลานนมของทารกได้ และทำให้การเข้าเต้านั้นไม่เหมาะสม1

เอกสารอ้างอิง

1.        Naylor AJ, Wester RA. Lactation management self-study modules, level 1, fourth edition. In: International W, ed.2014.