ข้อควรรู้ในการจัดท่าให้นมลูก ตอนที่ 2

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

การให้นมลูก มารดาควรนั่งโดยหนุนหลังให้พอเหมาะหรือนอนในท่าที่สบาย และนำทารกเข้ามาใกล้ตัว มารดาควรจัดท่าให้นมทารกในลักษณะที่ช่วยให้ปากของทารกแนบสนิทกับเต้านมได้ดี โดยอาจประคองเต้านมด้วยนิ้วทั้งสี่ด้านล่างและนิ้วหัวแม่มือวางอยู่บนเต้านมเบา ๆ ซึ่งมักเรียกว่า “การประคองเต้านมในลักษณะรูปตัวซี (C hold)”  และควรทำการขยับทารกเข้าใกล้เต้านมโดยให้จมูกของทารกตรงกับตำแหน่งหัวนม จากนั้นขยับศีรษะทารกให้เอนไปด้านหลังเล็กน้อย เพื่อให้ปากทารกประกบเข้าที่หัวนมโดยให้คางของทารกแนบชิดกับเต้านมและอยู่ใต้ลานนม1

เอกสารอ้างอิง

1.        Naylor AJ, Wester RA. Lactation management self-study modules, level 1, fourth edition. In: International W, ed.2014.