การใช้หลอดฉีดยาช่วยหยดนมฝึกให้ทารกที่สับสนหัวนมดูดนมจากเต้าได้

รศ.นพ. ภาวิน พัวพรพงษ์

        ทารกที่สับสนหัวนม เวลาดูดนมจะปฏิเสธ หรือร้องไห้ไม่พอใจจากการที่คุ้นเคยกับการดูดนมจากขวดที่นมจะไหลได้เร็วโดยทารกไม่ต้องออกแรงดูดมาก ดังนั้น การฝึกให้ทารกดูดนมจากเต้ามารดาในช่วงแรก อาจช่วยเหลือโดยการบีบกระตุ้นเต้านมให้น้ำนมไหลเร้วขึ้น และช่วยหยดนมแม่ที่บีบเก็บหรือปั๊มไว้จากหลอดฉีดยา เพื่อช่วยให้ทารกคงการดุดนมจากเต้าและไม่ปฏิเสธที่จะดูดนมจากเต้า