การใช้ยาอื่นๆ รักษากลุ่มอาการแอนติฟอสฟอไลปิดระหว่างการตั้งครรภ์และการให้นมบุตร

w28

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

Cyclophosphamide เป็นยาที่ทำให้เกิดการผ่าเหล่าของยีน ดังนั้นควรหยุดยาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการตั้งครรภ์ ส่วน methotrexate เป็นยาที่เป็นอันตรายต่อตัวอ่อน ควรหยุดยาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการตั้งครรภ์ แต่จะดีหากเว้นไว้ 6 เดือนก่อนการตั้งครรภ์ สำหรับ Mycophenolate mofetilมีความสัมพันธ์กับความพิการแต่กำเนิดโดยเฉพาะความผิดปกติที่ใบหน้า ควรหยุดอย่างน้อย 6 เดือนก่อนการตั้งครรภ์1 สำหรับการให้ยาเหล่านี้ไม่ควรให้ในระยะให้นมบุตร

หนังสืออ้างอิง

1.???????????? Ostensen M, Khamashta M, Lockshin M, et al. Anti-inflammatory and immunosuppressive drugs and reproduction. Arthritis Res Ther 2006;8:209.

?