การใช้ยาต้านไวรัส Adefovir Dipivoxil ในมารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

 

w36

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ยาต้านไวรัส Adefovir Dipivoxil ?ไม่พบว่ามีข้อมูลว่าทำให้เกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในทารก มีการศึกษาถึงการใช้ยา Adefovir Dipivoxil ?ในหนู พบว่ามีผลต่อทารกมีเบ้าตาลึก ไส้เลื่อนในสายสะดือ (umbilical hernia) และหางคดงอ (kinked tail) โดยระดับยาที่ศึกษาจะสูงกว่าที่ใช้ในมนุษย์มากกว่า 38 เท่า สำหรับการศึกษาในมนุษย์ควรต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม

หนังสืออ้างอิง

1.?? 1. ? Hepsera (Adefovir Dipivoxil). Product Information. Foster City, CA, USA: Gilead Sciences; 2006.