การใช้ยากดภูมิคุ้มกันรักษากลุ่มอาการแอนติฟอสฟอไลปิดระหว่างการตั้งครรภ์และการให้นมบุตร

 

w28

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ยากดภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive drug) โดยทั่วไปแล้วเป็นข้อห้ามในการตั้งครรภ์ยกเว้น azathioprine (AZA), cyclosporineและ tacrolimus ซึ่งใช้มากในผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายไต1 แม้ว่าการใช้ azathioprine มีรายงานว่าทำให้เกิดความพิการในหนูและกระต่าย2 และในมนุษย์มีรายงานว่าอาจเกิดผนังหัวใจรั่ว (VSD และ ASD)3 แต่ข้อมูลที่แสดงถึงความปลอดภัย อธิบายจากทารกไม่มีเอนไซม์จะจะเปลี่ยน azathioprine ให้เป็นสารประกอบที่ออกฤทธิ์ได้2 และรกป้องกันการผ่านของ 6-mercaptopurine ซึ่งเป็นสารประกอบที่ออกฤทธิ์ของ azathioprine4,5 ดังนั้นการเลือกใช้ยานี้สามารถทำได้หากประเมินแล้วผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย และสำหรับการให้ยาในระยะให้นมบุตรสามารถให้ได้

หนังสืออ้างอิง

1.???????????? Successful pregnancies in women treated by dialysis and kidney transplantation. Report from the Registration Committee of the European Dialysis and Transplant Association. Br J Obstet Gynaecol 1980;87:839-45.

2.???????????? Polifka JE, Friedman JM. Teratogen update: azathioprine and 6-mercaptopurine. Teratology 2002;65:240-61.

3.???????????? Cleary BJ, Kallen B. Early pregnancy azathioprine use and pregnancy outcomes. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2009;85:647-54.

4.???????????? Hutson JR, Lubetsky A, Walfisch A, Ballios BG, GarciaBournissen F, Koren G. The transfer of 6-mercaptopurine in the dually perfused human placenta. Reprod Toxicol 2011;32:349-53.

5.???????????? Lee NY, Sai Y, Nakashima E, Ohtsuki S, Kang YS. 6-Mercaptopurine transport by equilibrative nucleoside transporters in conditionally immortalized rat syncytiotrophoblast cell lines TR-TBTs. J Pharm Sci 2011;100:3773-82.

?