การแก้ไขอาการที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ด้วยการแพทย์ทางเลือก (ตอนที่ 3)

กินยาขับน้ำคาวปลา ยาดองเหล้าให้มดลูกเข้าอู่เร็วจริงหรือไม่?

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????อาการคลื่นไส้อาเจียน การให้สตรีตั้งครรภ์ดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานอาหารแต่ละมื้อในปริมาณที่น้อย แต่รับประทานบ่อยขึ้น การรับประทานขนมปังหรือขนมปังกรอบในปริมาณเล็กน้อยก่อนจะลุกจากที่นอนในตอนเช้าอาจจะช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ในบางคน การดื่มชาเปปเปอร์มินต์ช่วยลดการคลื่นไส้อาเจียนแต่อาจทำให้ท้องผูกมากขึ้น การดื่มน้ำขิงช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียน3,4 สำหรับขนาดของขิงผงที่ใช้คือ 250 มิลลิกรัมวันละสี่ครั้ง ไม่ควรให้เกินวันละ 2 กรัม การเสริมวิตามินบีหกและบีสิบสองก็ช่วยอาการคลื่นไส้อาเจียน โดยใช้ขนาด 25 มิลลิกรัมวันละสามครั้ง การฝังเข็ม (acupuncture) มีประสิทธิภาพในการลดการคลื่นไส้ด้วย5,6 โดยการกระตุ้นที่จุดฝังเข็มจุดที่ P6 บริเวณข้อมือ การกำหนดตำแหน่งจากการกำมือให้แน่น จะเห็นเส้นเอ็นสองเส้นอย่างชัดเจนที่บริเวณข้อมือด้านหน้า คือ Palmaris longus และ Flexor carpi radialis จุดที่ฝังเข็มจะอยู่เหนือรอยพับข้อมือ 3 ความกว้างของนิ้วมือ และลึก 1 เซนติเมตร ระหว่างเส้นเอ็นทั้งสอง การกดจุด (acupressure) จะอาศัยจุดตามแบบเดียวกับการฝังเข็ม เพียงแต่ไม่ใช้เข็ม แต่ใช้นิ้วมือเป็นเครื่องมือในการกดนวดแทน โดยมีเทคนิคการกดจุดหลายแบบ แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกับการฝังเข็มจะช่วยลดการคลื่นไส้อาเจียน ทำโดยใช้นิ้วมือกดหรือแถบรัดข้อมือ (wrist band) กระตุ้นที่จุด P6 เช่นกัน7-9 การฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า (electro acupuncture) เหมือนการฝังเข็มทุกประการ แต่การกระตุ้นเข็มจะใช้ไฟฟ้ากระตุ้น มีการศึกษาว่าช่วยทำให้อาการคลื่นไส้อาเจียนดีขึ้นเช่นกัน10