การเข้าเต้าท่าขวางตักประยุกต์และเสียงการกลืนน้ำนมของทารก

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

          ในการให้ลูกกินนมแม่นั้น จำเป็นต้องมีการจัดท่าให้นมลูกที่เหมาะสม ท่าขวางตักประยุกต์ (Modified cradle) เป็นท่าให้นมลูกท่าหนึ่งที่มารดาสามารถจะประคองศีรษะและควบคุมตำแหน่งของศีรษะในการที่จะเข้าเต้าได้ดี โดยเมื่อเข้าเต้าได้เหมาะสม ทารกจะสามารถอมหัวนมและลานนมได้ลึกและระหว่างการดูดนมอาจได้ยินเสียงทารกกลืนน้ำนมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าการเข้าเต้านั้นทำได้เหมาะสม