การสังเกตมารดาและทารกขณะให้นมแม่ ตอนที่ 6

images (3)

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

?????????? สังเกตการดูดนมของทารก

??????? ทารกดูดนมยาวและจังหวะของการดูดช้าหรือไม่? อาจได้ยินเสียงการกลืนหรือได้ยินเสียงทารกดูดลม ดูลักษณะของแก้มทารกว่าป่องออกหรือบุ๋มเข้าขณะดูดนม

??????? สังเกตหลังการดูดนมเสร็จ ทารกคายหัวนมออกเองและมองดูอิ่มเอมหรือไม่?

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

?