การสังเกตมารดาและทารกขณะให้นมแม่ ตอนที่ 4

images (2)

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

?????? สังเกตท่าของทารกขณะกินนม

??????????? ดูวิธีการจัดท่าของทารก ได้แก่ ศีรษะและร่างกายอยู่ในแนวเดียวกัน ลำตัวแนบชิดกับมารดา มีการพยุงหรือหนุนที่ลำตัว และหันหน้าเข้าหาเต้านมโดยจมูกอยู่ที่เต้านม หรือลักษณะของทารกมีศีรษะบิด ลำตัวห่างจากมารดา ไม่มีการพยุงลำตัวทารก และคางอยู่ที่หัวนม

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009