การสังเกตมารดาและทารกขณะให้นมแม่ ตอนที่ 3

Family-Moms--Kids-ImageCrop_4_8378-13-11280m

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

???????????????? สังเกตเต้านมขณะที่มารดาเตรียมตัวที่จะให้นม

??????? ดูลักษณะของเต้านมและหัวนมว่า ดูสุขภาพดีหรือแดง มีอาการบวมหรือเจ็บไหม?

??????? มารดาบ่นว่าเจ็บเต้านมหรือแสดงว่าเจ็บเต้านม หรือมีอาการกลัวในการจะให้นมไหม?

??????? ดูวิธีที่มารดาพยุงเต้านมขณะให้นม และนิ้วของมารดาอยู่ในทิศทางที่ทารกจะอ้าปากอมหัวนมและลานนมหรือไม่?

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009