การสังเกตมารดาและทารกขณะให้นมแม่ ตอนที่ 2

images (1)

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

????????????? สังเกตดูทารกโดยทั่วไป

??????? สิ่งที่ต้องสังเกตในทารก ได้แก่ สุขภาพทั่วไป การตื่นตัวหรือง่วงซึม การสงบหรือร้องไห้ หรือสภาวะใดก็ตามที่จะมีผลต่อการดูดนม เช่น รูจมูกอุดตัน หรือเพดานโหว่

??????? ดูวิธีที่ทารกตอบสนอง ได้แก่ การจ้องมองเต้านมเมื่อหิว การขยับเข้าใกล้ชิดมารดาหรือขยับออก

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

?