การฝังยาคุมกำเนิดในมารดาที่ให้นมลูก

29946845

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? ยาฝังคุมกำเนิด หากมีความจำเป็นสามารถใช้ในระยะแรกหลังคลอดได้ แต่หากมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อาจเริ่มที่หกสัปดาห์หลังคลอดหรือในช่วงหกเดือนแรกหลังคลอดได้