การปั๊มนมในมารดาติดเชื้อโควิด 19 ต้องดูแลอย่างไร

 รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

หากมารดาติดเชื้อโควิด 19 และเลือกที่จะปั๊มนมให้ลูก ในการปั๊มนมนั้น มารดาต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ การล้างหรือทำความสะอาดหัวนมหรือเต้านมก่อนการปั๊มนมนั้นไม่จำเป็น ยกเว้นกรณีที่มารดามีอาการไอหรือจามใส่บริเวณเต้านมหรือหัวนม ก่อนการปั๊มนม มารดาควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือใช้แอลกอฮอล์ การปั๊มนมในแต่ละข้างใช้เวลาราว 10-15 นาทีเหมือนการปั๊มนมปกติ หลังการปั๊มนม ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ปั๊มนม โดยล้างส่วนที่ถอดล้างได้ด้วยน้ำยาล้างจาน และแช่น้ำร้อนหลังจากนั้นนาน 10-15 วินาที1 สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถถอดล้างได้ ควรเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ โดยการปั๊มนมในช่วงนี้แนะนำให้เก็บแค่เพียงพอกับความต้องการของทารกเท่านั้น ไม่ควรต้องพยายามปั๊มนมให้ได้จำนวนมากและเหลือเก็บ และหากมารดาสามารถบีบน้ำนมด้วยมือได้ การบีบน้ำนมด้วยมือจะมีประสิทธิภาพในการเก็บน้ำนมได้เช่นเดียวกันและยังช่วยลดขั้นตอนในการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงด้วย

เอกสารอ้างอิง

1.        WHO Frequently Asked Questions : Breastfeeding and COVID-19 For health care workers. J Hum Lact 2020;36:392-6.