การกระตุ้นปลุกลูกให้กินนมแม่


มักจะพบบ่อยว่าทารกติดหลับขณะดูดนมจากอกแม่ในกรณีที่่ทารกคลอดก่อนกำหนด วิดีโอนี้แนะนำการกระตุ้นปลุกทารกให้กินนมแม่ได้ดีขึ้น