คลังเก็บป้ายกำกับ: ประสบการณ์ความคิดของมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือน

ประสบการณ์ความคิดของมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือน

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                มีคำถามว่า ทำไมมารดาบางคนถึงสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือน ขณะที่บางคนไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวแต่ไม่ถึงหกเดือน มีการศึกษาถึงประสบการณ์และความคิดของมารดาที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือนพบว่า ทัศนคติและความตั้งใจที่มีเป้าหมายที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือนเป็นสิ่งสำคัญ โดยมารดาเหล่านี้ จะมีทัศนคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ว่า นมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เป็นธรรมชาติ สร้างมาเพื่อทารก และเป็นสิ่งที่แสดงบทบาทของความเป็นแม่1 โดยหากมารดาได้เลือกตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือนด้วยตนเองร่วมกับมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยในการบรรลุเป้าหมายได้ โดยที่การปฏิบัตืก็เป็นไปตามความตั้งใจโดยไม่มีข้อต่อรองหรือยอมยกเว้น ดังนั้น การทราบถึงจิตใจของมารดาจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์วางแผนการดำเนินงานในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ดีขึ้น

เอกสารอ้างอิง

  1. Charlick SJ, McKellar L, Gordon AL, Pincombe J. The private journey: An interpretative phenomenological analysis of exclusive breastfeeding. Women Birth 2019;32:e34-e42.