คลังเก็บป้ายกำกับ: ความรู้สึกของมารดาที่ทารกมีภาวะตัวเหลืองจากการกินนมแม่หรือกินนมแม่ไม่เพียงพอ

ความรู้สึกของมารดาที่ทารกมีภาวะตัวเหลืองจากการกินนมแม่หรือกินนมแม่ไม่เพียงพอ

 รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                ภาวะตัวเหลืองที่พบในทารกแรกเกิดมีสาเหตุได้จาก การที่เลือดแม่และลูกไม่เข้ากัน ทารกมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจาก G6PD ทารกมีการติดเชื้อ โดยหากไม่พบว่ามีปัญหาเหล่านี้ สาเหตุที่พบได้บ่อย คือ ทารกกินนมแม่ไม่เพียงพอ (Breastfeeding jaundice) ซึ่งทำให้การขับถ่ายขี้เทาในลำไส้ทำได้ไม่ดี มีการดูดซึมสารเหลืองจากลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดมากกว่าปกติ ทำให้ทารกเกิดภาวะตัวเหลือง และอีกสาเหตุหนึ่งที่พบได้แต่มักไม่เกิดอันตรายกับทารกคือ ภาวะทารกตัวเหลืองจากการกินนมแม่ (Breast milk jaundice) มีการศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจความรู้สึกของมารดาที่มีประสบการณ์ที่มีทารกตัวเหลืองจากการกินนมแม่ไม่เพียงพอและทารกตัวเหลืองจากการกินนมแม่พบว่า ในระยะก่อนคลอด มารดาจะไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาวะทารกตัวเหลืองเลย มารดาจะเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อเมื่อทารกมีภาวะตัวเหลืองหลังคลอดและจำเป็นต้องได้รับการรักษา แต่มารดาจะค่อย ๆ ปรับตัวได้และเรียนรู้ที่จะคงการให้นมแม่ต่อด้วยความเชื่อว่าถึงประโยชน์ของนมแม่และการที่ได้รับความรู้สึกว่าเป็นแม่ผ่านการให้นมลูก1 การได้ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการที่จะให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นของมารดาที่มีทารกตัวเหลืองจากการกินนมแม่หรือกินนมแม่ไม่เพียงพอในแต่ละช่วง

เอกสารอ้างอิง

  1. Chu KH, Sheu SJ, Hsu MH, Liao J, Chien LY. Breastfeeding Experiences of Taiwanese Mothers of Infants with Breastfeeding or Breast Milk Jaundice in Certified Baby-Friendly Hospitals. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci) 2019;13:154-60.