คลังเก็บป้ายกำกับ: การใช้แอนติบอดีรักษากลุ่มอาการแอนติฟอสฟอไลปิดระหว่างการตั้งครรภ์และการให้นมบุตร

การใช้แอนติบอดีรักษากลุ่มอาการแอนติฟอสฟอไลปิดระหว่างการตั้งครรภ์และการให้นมบุตร

w28

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

Rituximab เป็น anti-CD20 monoclonal antibody ที่ใช้รักษากลุ่มอาการแอนติฟอสฟอไลปิดและโรคเอสแอลอีในระยะที่อาการสงบ มีการศึกษาพบว่าทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดและการติดเชื้อในทารกแรกเกิด1,2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้การรักษานี้ยังมีน้อย อย่างไรก็ตาม แนะนำให้หยุดอย่างน้อย 6-12 เดือนก่อนการตั้งครรภ์ และหลีกเลี่ยงการใช้ระหว่างให้นมบุตร3

หนังสืออ้างอิง

1.??????????? Pham T, Fautrel B, Gottenberg JE, et al. Rituximab (MabThera) therapy and safety management. Clinical tool guide. Joint Bone Spine 2008;75 Suppl 1:S1-99.

2.??????????? Chakravarty EF, Murray ER, Kelman A, Farmer P. Pregnancy outcomes after maternal exposure to rituximab. Blood 2011;117:1499-506.

3.??????????? Ostensen M, Khamashta M, Lockshin M, et al. Anti-inflammatory and immunosuppressive drugs and reproduction. Arthritis Res Ther 2006;8:209.

?

?

?