คลังเก็บป้ายกำกับ: การกินนมแม่ช่วยลดการอักเสบของกระเพาะลำไส้

การกินนมแม่ช่วยลดการอักเสบของกระเพาะลำไส้

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                     การกินนมแม่ช่วยลดการอักเสบของกระเพาะและลำไส้ (gastroenteritis) และอาการท้องเสียได้ ทารกที่กินนมแม่อย่างเดียวจะมีอาการท้องเสียน้อยกว่าทารกที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว1 มีการศึกษาพบว่า การให้ลูกกินนมแม่ลดการอักเสบของกระเพาะและลำไส้ในทารกแรกเกิดถึงหกเดือนลงร้อยละ 47 ขณะที่ช่วยลดอาการนี้ในทารกอายุเจ็ดเดือนถึงหนึ่งปีลงร้อยละ 672 นอกจากนี้ การที่ทารกได้กินนมแม่ยังมีผลในการช่วยลดการอักเสบของทางเดินอาหารและลำไส้ใหญ่ชนิดเนื้อตาย (necrotizing enterocolitis) ในทารกและทารกคลอดก่อนกำหนด3-6 และยังช่วยลดการเกิด inflammatory bowel disease และ celiac disease ด้วย7

เอกสารอ้างอิง

  1. Khan J, Vesel L, Bahl R, Martines JC. Timing of Breastfeeding Initiation and Exclusivity of Breastfeeding During the First Month of Life: Effects on Neonatal Mortality and Morbidity-A Systematic Review and Meta-analysis. Matern Child Health J 2014.
  2. Plenge-Bonig A, Soto-Ramirez N, Karmaus W, Petersen G, Davis S, Forster J. Breastfeeding protects against acute gastroenteritis due to rotavirus in infants. Eur J Pediatr 2010;169:1471-6.
  3. Geddes D, Perrella S. Breastfeeding and Human Lactation. Nutrients 2019;11.
  4. Guner YS, Franklin AL, Chokshi NK, et al. P-glycoprotein induction by breast milk attenuates intestinal inflammation in experimental necrotizing enterocolitis. Lab Invest 2011;91:1668-79.
  5. Kelley L. Increasing the consumption of breast milk in low-birth-weight infants: can it have an impact on necrotizing enterocolitis? Adv Neonatal Care 2012;12:267-72.
  6. Kosloske AM. Breast milk decreases the risk of neonatal necrotizing enterocolitis. Adv Nutr Res 2001;10:123-37.
  7. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2012;129:e827-41.