คลังเก็บหมวดหมู่: การดูแลการคลอดโดยใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

การดูแลการคลอดโดยใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

วิดีโอการช่วยคลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศ

การช่วยคลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศ

วิดีโอการตัดฝีเย็บ

การตัดฝีเย็บ ในปัจจุบันระหว่างการคลอด การตัดฝีเย็บจะเลือกใช้ในรายที่มีความจำเป็นเท่านั้น ไม่มีความจำเป็นต้องตัดฝีเย็บในผู้คลอดทุกราย

วิดีโอการหนีบตัดสายสะดือ

การชะลอการหนีบตัดสายสะดือ

วิดีโอการช่วยคลอดไหล่และลำตัวของทารก

กระบวนการการช่วยคลอดไหล่และลำตัวทารก

วิดีโอการฉีดยาชาระหว่างการคลอด

กระบวนการฉีดยาชาระหว่างการคลอด