ยาฝังคุมกำเนิดมีมีผลเสียต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือไม่

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                ยาฝังคุมกำเนิดเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง และผลข้างเคียงน้อย ซึ่งจะแนะนำให้ใช้ในมารดาที่ต้องการคุมกำเนิดเป็นระยะเวลานาน หรือมารดาที่วัยรุ่นที่อายุยังน้อย มีการศึกษาถึงผลของการใช้ยาฝังคุมกำเนิดกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พบว่า การที่มารดาใช้ยาฝังคุมกำเนิดหลังคลอดทันที หรือเว้นระยะ 4-6 สัปดาห์หลังคลอดไม่ได้มีผลเสียต่อการเริ่มต้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และระยะเวลาของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของทารกด้วย1 ดังนั้น ในมารดาที่ต้องการการคุมกำเนิดในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพสูง การใช้ยาฝังคุมกำเนิดอาจเป็นทางเลือกหนึ่งของมารดาที่ต้องการการวางแผนคุมกำเนิดที่บุคลากรควรให้คำแนะนำในเรื่องเหล่านี้ เมื่อมารดามาขอคำปรึกษาเรื่องผลของการคุมกำเนิดกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เอกสารอ้างอิง

  1. Averbach S, Kakaire O, McDiehl R, Dehlendorf C, Lester F, Steinauer J. The effect of immediate postpartum levonorgestrel contraceptive implant use on breastfeeding and infant growth: a randomized controlled trial. Contraception 2019;99:87-93.