ทารกสับสนหัวนม

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

       การดูดนมแม่จากเต้านมนั้น ทารกจะต้องอ้าปากกว้างเพื่ออมหัวนมและลานนมให้ลึก จากนั้นใช้ลิ้นยื่นออกมากดบริเวณลานนม เพื่อช่วยไล่น้ำนมจากต่อมน้ำนม มาที่ท่อน้ำนมและหัวนม ร่วมกับสร้างแรงดูดจากการออกแรงดูดในช่องปาก น้ำนมแม่จึงจะไหลออกมา ต่างกับการดูดนมจากขวดนมที่น้ำนมจะไหลได้เองอยู่แล้ว หรือทารกออกแรงดูดเล็กน้อยน้ำนมก็จะไหลแรงขึ้น จากตัวอย่างทารกในรายนี้มีอาการสับสนหัวนมจากการที่มารดาให้ทารกกินนมขวด จนติดนมขวด เมื่อนำมาเข้าเต้าเพื่อดูดนมจากมารดา ทารกจะดูดสั้น ๆ เมื่อน้ำนมไม่ไหลออกมา จะหยุดดูดหรือมีอาการหงุดหงิด ร้องไห้ ขณะที่หากให้ดูดนมขวด ทารกจะดูดได้ดีและรู้สึกพอใจมากกว่า