การใช้ยาระงับความรู้สึกในระหว่างการผ่าตัดคลอดกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                การใช้ยาระงับความรู้สึกและยาแก้ปวดในระหว่างการผ่าตัดคลอด มักมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลของยาที่อาจมีผลเสียต่อทารกต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างไรก็ตาม ยาที่มักใช้ในระหว่างการผ่าตัดมักออกฤทธิ์สั้น จึงไม่มีผลเสียต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่1บุคลากรทางการแพทย์ควรส่งเสริมให้มารดานำทารกเข้าเต้าได้ หากมารดารู้สึกตัวได้ดี ซึ่งโดยทั่วไปการผ่าตัดคลอด หากไม่มีภาวะฉุกเฉินหรือเร่งด่วน มักจะใช้การระงับความรู้สึกโดยการฉีดยาเข้าไขสันหลัง ซึ่งหลังคลอดมารดามักยังรู้สึกตัวดีหรือฟื้นตัวได้เร็ว การให้มารดาให้นมแก่ทารกสามารถให้ได้ตั้งแต่ในระหว่างการผ่าตัดหรือหลังคลอดทันที ในระหว่างการผ่าตัดคลอดยาที่ใช้ระงับปวดโดยฉีดเข้าไขสันหลังมีหลายตัว มีการศึกษาระหว่างการใช้ยา tapentadol และ oxycodone ในการระงับการปวดโดยฉีดเข้าไขสันหลังพบว่า ยาทั้งสองตัวลดอาการปวดได้ไม่แตกต่างกันและมีผลข้างเคียงจากยาคล้ายคลึงกัน2 ซึ่งสามารถให้นมทารกได้ทันทีหากมารดารู้สึกตัวดี โดยการเริ่มต้นการให้ลูกกินนมแม่ได้เร็วจะมีผลดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เอกสารอ้างอิง

  1. Fischer A, Ortner C, Hartmann T, Jochberger S, Klein KU. [Which medications are safe while breastfeeding? : A synopsis for the anesthetist, obstetrician and pediatrician]. Wien Med Wochenschr 2019;169:45-55.
  2. Ffrench-O’Carroll R, Steinhaeuser H, Duff S, et al. A randomized controlled trial comparing tapentadol with oxycodone in non-breastfeeding women post elective cesarean section. Curr Med Res Opin 2019;35:975-81.