การแนะนำเรื่องการใช้ยาในระหว่างการให้นมลูก

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                  การใช้ยาในระหว่างการให้นมลูก ส่วนใหญ่สามารถให้ได้ โดยการที่จะลดการผ่านของยาไปยังน้ำนมทำได้โดยให้นมลูกก่อนการกินยา ซึ่งหลังจากนั้นเมื่อแม่กินยาจะมีระยะเวลานานช่วงหนึ่งกว่าจะถึงการให้นมครั้งถัดไป ยาที่แม่รับประทานเข้าไปบางส่วนจะถูกกำจัดไปแล้ว ทำให้ปริมาณยาที่ผ่านไปยังทารกน้อย ซึ่งมักไม่ก่อให้เกิดอันตราย อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้ยาระหว่างการให้นมลูกควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเรื่องการกินนมแม่