การเข้าเต้าที่ไม่เหมาะสม

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

             ลักษณะของการเข้าเต้าที่ไม่เหมาะสม ทารกจะอมหัวนมและลานนมไม่ลึก ทำให้ดูดนมได้ไม่ดี จะเห็นลักษณะปากของทารกไม่อ้ากว้าง นอกจากนี้ การวางนิ้วของมารดาใกล้ลานนมมากเกินไป อาจเป็นอุปสรรคขัดขวางการที่ทารกจะอมหัวนมและลานนมให้ลึก การที่ทารกดูดตื้นและดูดเฉพาะหัวนม อาจทำให้มารดาเจ็บหัวนมและเกิดหัวนมแตกได้