การเก็บน้ำนมด้วยเครื่องปั๊มนมไฟฟ้า

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

         ทางเลือกหนึ่งในที่จะช่วยมารดาที่จำเป็นต้องกลับไปทำงาน คือ การเก็บนมแม่ ซิ่งสามารถทำได้โดยการบีบเก็บน้ำนมด้วยมือ หรือจากในตัวอย่างนี้คือใช้เครื่องปั๊มนมไฟฟ้าในการเก็บน้ำนม ซึ่งการเลือกเครื่องปั๊มนมควรเลือกให้เหมาะสม โดยอุปกรณ์และช่องที่ประกบเข้าของหัวนมจะต้องมีความพอเหมาะ ไม่คับจนเกินไป และหากตัวเครื่องสามารถปรับระดับแรงดูดได้จะเป็นผลดีแก่มารดา เพราะสามารถจะเลือกปรับขนาดแรงดุดที่ไม่แรงจนเกินไปจนทำให้มารดาเจ็บหัวนมหรือมีหัวนมแตก ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้แก่ เต้านมอักเสบ และฝีที่เต้านม ติดตามมาได้