การสอนแม่ให้เข้าใจถึงลักษณะการดูดนมของลูกและการจัดท่าให้นมลูกที่เหมาะสม

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

               การดูดนมของทารกจะดูดนมเป็นจังหวะ สลับกับการมีช่วงที่พัก หากทารกดูดนมแล้วหลับอาจต้องมีการกระตุ้นโดยการบีบเต้านมเพื่อกระตุ้นน้ำนมให้น้ำนมไหลเข้าไปในปากทารกซึ่งจะกระตุ้นให้ทารกดูดนมต่อหรืออาจกระตุ้นโดยใช้นิ้วสะกิดบริเวณที่ริมฝีปากด้านข้างให้ทารกกลับมาดูดนมต่อก็สามารถทำได้ ทารกที่คลอดก่อนกำหนดมักมีปัญหาเรื่องการดูดนมแล้วหลับ ไม่ค่อยดูดนมต่อเนื่อง การกระตุ้นที่เหมาะสมจะทำให้ทารกกินนมได้เพียงพอ ปัองกันทารกน้ำหนักลดมาก นอกจากนี้ การสอนให้มารดาจัดท่าให้เหมาะสมยังมีความจำเป็น เพื่อป้องกันการเจ็บหัวนมและภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอื่น ๆ ที่อาจตามมาได้แก่ เต้านมอักเสบ และฝีที่เต้านม