การสอนแม่ให้ลูกกินนมทั้งนมส่วนหน้าและนมส่วนหลัง

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

          บางครั้งแม่ให้นมลูก แล้วลูกร้องกินนมบ่อย ทำให้แม่เข้าใจว่าน้ำนมแม่ไม่เพียงพอ ทั้ง ๆ ที่ปัญหาที่พบได้บ่อยกว่า คือ แม่ให้ลูกกินนมเฉพาะนมส่วนหน้าที่มีส่วนประกอบของน้ำมาก ลูกกินนมแล้วมักจะหิวบ่อย ซึ่งพบในมารดาที่ให้ลูกกินนมสลับเต้าไปมา โดยไม่ให้ลูกกินนมจากเต้าเดียวให้เกลี้ยงเต้าก่อน การกินนมให้เกลี้ยงเต้าจะทำให้ลูกได้กินนมส่วนหลังที่ประกอบด้วยไขมันปริมาณที่สูง ลูกกินนมแล้วจะอิ่มนาน หลับได้ดีและไม่หิวบ่อย