การบีบไล่หนองจากฝีที่เต้านม

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

             ฝีที่เต้านมถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่เกิดได้จากการดูดนมหรือเข้าเต้าของทารกที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการเจ็บหัวนม หัวนมแตก เต้านมอักเสบ และกลายเป็นฝีที่เต้านมในที่สุด ตัวอย่างในรายนี้ ฝีที่เต้านมแตกและมีหนองไหลออกมา การช่วยบีบระบายหนองให้ออกมาให้มากที่สุด จะช่วยให้ฝีหายเร็วขึ้น และการเห็นลักษณะที่มีหนองปนเลือดออกมา แสดงถึงว่า หนองที่ขังอยู่ในเต้านมน่าจะออกมาใกล้จะหมดแล้ว ซึ่งอาจหยุดการบีบไล่หนองจากฝีที่เต้านมได้