การคลอดทางหน้าท้อง

?การคลอดทางหน้าท้อง

? ? ? ? ? การคลอดทางหน้าท้องหรือผ่าตัดคลอด? ทางการแพทย์เรียก? ซีซาเรียน เซ็คชั่น (cesarean section)? จะเป็นวิธีคลอดที่ใช้สำหรับการตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือเกิดปัญหาไม่สามารถคลอดปกติทางหน้าท้องได้? เนื่องจากการคลอดทางหน้าท้องจะต้องมีการให้ยาระงับความรู้สึกมากกว่า และเสียเลือดจากการผ่าตัดมากกว่าการคลอดปกติ? โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดทางหน้าท้องจึงมากกว่าการคลอดทางช่องคลอดปกติ? คุณแม่อาจจะรู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถคลอดทารกทางช่องคลอดเองได้และอาจรู้สึกกลัวการผ่าตัด? แต่ความรู้สึกนี้จะน้อยลงหากคุณแม่เข้าใจเหตุผลของการผ่าตัด? การทราบถึงขั้นตอนและการปฏิบัติตัวในการผ่าตัดคลอดจะลดความวิตกกังวลในการผ่าตัดลงได้

? ? ? ? ? ขั้นตอนของการผ่าตัดเตรียมคลอด? เริ่มด้วยการโกนขนบริเวณอวัยวะเพศ? ให้น้ำเกลือที่แขนและใส่สายสวนปัสสาวะ? ย้ายเข้าห้องผ่าตัด? เตรียมยาระงับความรู้สึกอาจจะใช้วิธีใส่ท่อช่วยหายใจและใช้ดมยาสลบหรือใช้ยาชาฉีดเข้าโพรงน้ำไขสันหลังหรือเหนือโพรงน้ำไขสันหลัง? ซึ่งในกรณีหลังคุณแม่จะสามารถรู้สึกตัวขณะที่ทำการผ่าตัดคลอดทารกและอาจขอดูทารกหลังคลอดทันทีได้?? การเลือกวิธีระงับความรู้สึกจะได้รับการพิจารณาโดยวิสัญญีแพทย์โดยร่วมกับการตัดสินใจของคุณแม่ด้วย? หลังได้รับยาระงับความรู้สึกแพทย์จะทำการผ่าตัดคลอดโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง? แผลผ่าตัดปกติจะมี 2 ชนิดคือ? แผลตามยาวจากใต้สะดือถึงบริเวณเหนือหัวหน่าวกับแผลตามขวางหรือแผลบิกินี? ซึ่งจะอยู่เหนือแนวขนที่อวัยวะเพศเล็กน้อย? สำหรับไหมที่เย็บแผลอาจเป็นไหมที่ไม่ละลายซึ่งจำเป็นต้องตัดไหมประมาณ 5-7 วันหลังคลอดและไหมที่ละลายซึ่งไม่ต้องตัดไหมในกรณีที่ไม่มีปมไหมหรืออาจใช้กาวปิดแผลผ่าตัดซึ่งไม่ต้องตัดไหมเช่นเดียวกัน? การเกิดแผลเป็นนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยได้แก่? ลักษณะของแผลผ่าตัด? แรงตึงของแผล? และลักษณะผิวหนังของคุณแม่แต่ละคน? ดังนั้นคุณแม่ควรใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยและระวังดูแลบาดแผลไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ? มากกว่าการวิตกเรื่องแผลเป็น? หลังผ่าตัดเรียบร้อยแล้วจะสังเกตอาการต่อในห้องพักฟื้นประมาณ 1 ชั่วโมง? จากนั้นจึงย้ายคุณแม่ไปสู่หอผู้ป่วยหลังคลอด? สำหรับคุณแม่ที่ผ่าตัดคลอด? ปกติแพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้านใน? 3-5 วันหลังคลอด

 

บทความโดย รศ.นายแพทย์ภาวิน พัวพรพงษ์