การกินนมแม่ป้องกันโรคผิวหนังอักเสบ

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

              การเกิดโรคผิวหนังอักเสบ (atopic dermatitis) ในทารกหรือเด็กเล็ก แม้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิต แต่ก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลในมารดาและครอบครัว ที่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของมารดา มีหลายรายงานพบว่าการกินนมแม่ช่วยลดการเกิดผิวหนังอักเสบ แต่ข้อมูลยังมีความขัดแย้งกัน1-3 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในระยะหลังพบว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อาจมีส่วนช่วยในการลดการเกิดโรคผิวหนังอักเสบ แต่ช่วงระยะเวลาของการกินนมแม่ของทารกจะมีความสำคัญต่อการเกิดผิวหนังอักเสบ โดยที่การที่ทารกได้กินนมแม่ตั้งแต่ในชั่วโมงแรกหลังคลอดจะช่วยลดการเกิดผิวหนังอักเสบในทารกที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคผิวหนังอักเสบ และการกินนมแม่อย่างเดียว 4-6 เดือนของทารกแล้วหยุดการกินนมที่อายุ 4-5 เดือน อาจมีผลช่วยลดการเกิดผิวหนังอักเสบได้ต่ำที่สุด4

เอกสารอ้างอิง

  1. Dattner AM. Breastfeeding and atopic dermatitis: protective or harmful? facts and controversies. Clin Dermatol 2010;28:34-7.
  2. Risch AC. Breastfeeding and atopic dermatitis. Pediatrics 2012;130:e461-2; author reply e5-6.
  3. Ito J, Fujiwara T. Breastfeeding and risk of atopic dermatitis up to the age 42 months: a birth cohort study in Japan. Ann Epidemiol 2014;24:267-72.
  4. Little C, Blattner CM, Young J, 3rd. Update: Can breastfeeding and maternal diet prevent atopic dermatitis? Dermatol Pract Concept 2017;7:63-5.